Kompetanse
Referanser
Kontakt
Linker
Hovedsiden

Kompetanse


Utdannelse
Grunnutdanningen er maskiningeniør med fordypning innen fagene produksjon  og driftsteknikk samt driftsøkonomi.
Gjennom yrkeskarrieren er der foretatt kompetanseoppbygging innen produktutvikling, med egne modeller for kostnadsoptimalisering. Videre kompetanse innen kvalitetssikring, standardisering og patentarbeider. Annen faglig spisskompetanse er innen metallurgi og gras (grovfôr). 


Praksis:
Gjennom yrkeslivet har praksis foruten 5 år som verktøymaker vært større prosjekter innen metallurgi, produktutvikling for landbruk og fiskeforedling, kvalitetssikring og restrukturering av forretningsområder.

Administrativt har hovedområdene vært;
Utviklingsleder i Kverneland konsernet, prosjektleder av utviklingsprosjekter, daglig leder av Hetland Prosess og medlem av leder grupper ved forskjellige anledninger. To perioder som politisk valgt President i Norges Bueskytterforbund.


Bedriftsledelse:
Perioden som daglig leder av Hetland Prosess AS med ca 100 ansatte har lært meg hva det er å være en bedriftsleder. Gjennom de siste år som rådgiver har jeg erfart næringslivet fra innersiden i både små- og mellomstore bedrifter. Fortiden som styreleder i en Gründer bedrift gir store utfordringer til prioriteringer og finansiering.


© Njaal Fykse . All rights reserved.
Design: Nygård Roth.

Njaal Fykse